Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Bolig- Og Lokalmiljø
Formål
Skal stå for den daglige driften av veien som er omfattet av veilaget, slik at denne er i forsvarlig og brukelig stand. Veilaget skal blant annet sørge for tilstrekkelig vedlikehold, brøyting og nødvendig utbedring av veien. Skal også kreve inn kontingent og eventuelle avgifter til dekning av veilagets utgifter.
Organisasjonsnummer
930154458
Forretningsadresse
c/o Ole Andre Eriksen Syrinveien 15 3482 TOFTE