Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Idrettsforeninger
Formål
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lagets formål er å legge til rette for skiorienteringsaktivitet i Norge. Idrettslaget skal arbeide for å skaffe best mulig trenings- og konkurranseforhold for ski-o-idretten i Norge. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Organisasjonsnummer
997096304
Postadresse
c/o Andreas Melsom Edvardsen Solvangveien 1B 1383 ASKER
E-post
Mobiltelefon
411 07 425