Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Bistå flyktninger med å utøve sin profesjon teppeveving ved å stille lokale og utstyr til disposisjon. Samarbeide og dele erfaringer og kunnskap.
Organisasjonsnummer
929801776
Forretningsadresse
Leangbukta 30A 1392 VETTRE