Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Barne- Og Ungdomsorganisasjoner
Formål
Forening for samarbeid mellom speidergruppene i Røyken og Hurum, uavhengig av forbundstilknytning. Med samarbeid menes planlegging og gjennomføring av arrangementer for barn og ungdom, utvikling av speiding innen egen organisasjon samt ivaretakelse av medlemmenes tarv og utvikling.
Organisasjonsnummer
928848922
Forretningsadresse
c/o Rune Haukedal Gleinåsveien 17 3440 RØYKEN