Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Kaholmen hytteforenings formål er å ivareta medlemmenes felles interesser. Aktiviteter er dugnader på Kyststien og andre stier/veier i vårt hytteområde, vedlikehold av parkeringsplasser og fellesbrygge, kontakt med grunneiere ang felling av farlige trær, vedlikehold av bruer, renhold og evt mudring i sjøen, felles interesser ang bading/båtfart osv, kontakt med kommune og andre off. instanser ved behov.
Organisasjonsnummer
927485028
Forretningsadresse
c/o Einar Sola Søndre Bølstad vei 22 3430 SPIKKESTAD