Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Blandet sangkor med ca 30 medlemmer. Overordnet mål er å skape interesse for god korsang og å arbeide for musikalsk utvikling i et sosialt godt miljø, slik at koret kan presentere seg som et interessant kulturtilbud i lokalsamfunnet.
Organisasjonsnummer
991221336
Forretningsadresse
c/o Bjørg Helene Thue Plassen 47B 3475 SÆTRE
E-post
Hjemmeside
http://www.choriaaros.net
Mobiltelefon
994 70 174