Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Venneforeningen er ideell og har til formål å bidra til å bevare og videreutvikle Askerparken til en trivsels- og folkehelsepark samt sikre varig tilgang til området for allmenheten. Foreningen vil arbeide for å oppnå visjonen om å skape en sentral park i Asker sentrum med Frognerparken i Oslo og Central Park i New York som ideal der idrett, mosjon, lek og kultur forenes i et felles grønt uterom til glede og inspirasjon for innbyggere og turister i alle aldre.
Organisasjonsnummer
927311917
Forretningsadresse
c/o Silje Kalstø Øvre Askerhagen 4D 1383 ASKER