Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Fremme interessen for film som kunstart og som opplysnings- og underholdningsmedium. Bruke film som et historisk og kulturhistorisk hjelpemiddel og fremme studiet av filmkunnskap, dvs. vurdering og forståelse av film og filmens funksjon i samfunnet. Dette søkes nådd ved å arrangere filmforestillinger i forbindelse med foredrag, diskusjoner, studieringer og trykt materiell.
Organisasjonsnummer
921848587
Forretningsadresse
c/o Arne Adolfsen Tempelveien 142 3475 SÆTRE