Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Formålet med Rødøyløva Historielag er å ta vare på Rødøy Kommunes og særlig Rødøyas historiel. Bevare den for fremtiden og gjøre den tilgjengelig for allmuen.
Organisasjonsnummer
994896512
Postadresse
Rødøyløva Historielag v/Malin Arntsen 8193 RØDØY
Forretningsadresse
V/ Terje Wold Henriettes vei 5B 1386 ASKER
Kontaktperson
Malin Arntsen
E-post
Hjemmeside
http://www.lokalhistorisknytt.com
Mobiltelefon
924 37 452