Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Idrettsforeninger
Formål
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idressforbund og Olympiske Komite (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Organisasjonsnummer
993566993
Postadresse
Postboks 113 3441 RØYKEN
E-post
Hjemmeside
http://www.roykenolag.no
Mobiltelefon
40241355