Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Idrettsforeninger
Formål
Idrettsråd med oppgave å være bindeledd mellom idrettslagene og kommunen, og mellom idrettslagene og idrettskretsen.
Organisasjonsnummer
993062189
Postadresse
Postboks 166 1372 ASKER
E-post
Hjemmeside
http://www.askeridrettsrad.no
Mobiltelefon
907 81 515