Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Idrettsforeninger
Formål
Klubb som skal drive med sportsdans, standard og latin. Kangoo jump aerobic.
Organisasjonsnummer
919360712
Forretningsadresse
c/o Reda Giedraitiene Petterstuløkka 1C 3475 SÆTRE
Mobiltelefon
477 20 354