Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Dyrevern
Formål
Nanofasa Conservation Trust har som formål å ivareta og beskytte det kulturelle og naturlige mangfoldet i verden. Vi arbeider for å styrke urfolks kultur ved å integrere deres kunnskap og visdom med kreativitet og innovasjon, og søker å utvikle løsninger som beskytter biodiversitet og naturområder. Vår organisasjon engasjerer seg også i utviklingen av naturlige ressurser, bevarelse av det afrikanske dyrelivet, fremme av frivillig økoturisme og beskyttelse av kulturminoriteter i Sør- og Øst-Afrika. Vi har som visjon å være et samlende og bærekraftig senter for bevaring av natur og kultur. Ved å erkjenne betydningen av å beskytte både kulturelle og naturlige verdier, arbeider vi for å opprettholde og bevare økobalansen mellom mennesker, kulturelle minoriteter og dyreliv. Vår organisasjon er non-profit og ideell, og vårt primære formål er å fremme og realisere disse målene uten økonomisk vinning som motivasjon. Vi jobber aktivt med å skape bevissthet rundt viktigheten av å beskytte og bevare kultur og natur, samtidig som vi samler det moderne samfunnet, kulturelle minoriteter og dyrelivet for å oppnå en mer bærekraftig balanse mellom oss. Gjennom vår innsats søker vi å inspirere og engasjere mennesker over hele verden til å delta i arbeidet med å bevare og beskytte vår kulturelle og naturlige arv. Vi tror på samarbeid og samhandling for å oppnå positiv endring og et bedre samfunn for kommende generasjoner.
Organisasjonsnummer
997143388
Forretningsadresse
c/o Aleksandra G. L. Ørbeck-Nilsen Ringveien 27 1386 ASKER
E-post
Telefon
90 71 07 59