Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Foreningen har til målet å: styrke kvinner og ungdom (selvhjelpsgrupper) som lever i vanskelige situasjonen til å hjelpe seg selv. Moving som en frivillige organisasjon, skal drive med frivillige filantropiske aktiviteter som bidra til å fremme de 4 områdene: 1. Sosial og fritidsaktiviteter som musikk, dans, sport, kultur2. Sosialt entreprenørskap og yrkesopplæring; 3. Matsikkerhet, ernæring og klimatilpasning; 4. Påvirkningsarbeid for tilgang til grunnleggende offentlige tjenester (helse, utdanning, arbeid, strøm og vannforsyning, offentlig transport og sosial beskyttelse for alle mennesker for å fremme sosial rettferdighet.
Organisasjonsnummer
925221651
Forretningsadresse
c/o Julie Nathalie Graven Torsrudstubben 9 3430 SPIKKESTAD