Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Historielag.
Organisasjonsnummer
977066492
Postadresse
c/o Sigmund Stokke Hovlia 9 3490 KLOKKARSTUA
E-post
Hjemmeside
http://www.hurumhistorielag.org
Mobiltelefon
955 20 035