Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Formålet til Verket og Bogen Vel er å ivareta medlemmenes felles interesser i området Verket, Bogen, Volden og Dramstad.
Organisasjonsnummer
992704861
Forretningsadresse
Fjordveien 26 3490 KLOKKARSTUA
Hjemmeside
http://www.verketogbogenvel.com