Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Idrettsforeninger
Formål
Klubben er en sammenslutning av bridgespillere som vil organisere og spille bridge etter de bestemmelser som utgis av NBF. Klubben skal utbre kunnskap om og forståelse for bridgesporten som positiv verdiskaper i samfunnet og for det enkelte individ gjennom et fellesskap preget av likeverd, lojalitet, ærlighet og demokrati. Å organisere utøvelsen av bridgesporten på en måte som skjerper mental helse, stimulerer og utløser redelig konkurranse og skaper et trygt og godt sosialt miljø.
Organisasjonsnummer
919127821
Forretningsadresse
c/o Ove Kristoffersen Nesbukta 4C 1394 NESBRU
E-post
Mobiltelefon
926 53 199