Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Hovedformålet med Nærmiljøforumet er å bygge og bevare interesse og engasjement for positiv utvikling i lokalsamfunnet. Nærmiljøforumet skal være pådrivere for lokale behov og ønsker ovenfor kommunen. Nærmiljøforumet er et lokalt høringsorgan og kontaktledd mellom kommunen og lokalsamfunnet. Det arrangerer allmøter om aktuelle saker etter behov meldt fra kommunen, Nærmiljøforumet eller lokalsamfunnet.
Organisasjonsnummer
918295585
Forretningsadresse
c/o Jan Hansen Østli Åsheimveien 2 3490 KLOKKARSTUA