Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Bolig- Og Lokalmiljø
Formål
Fremme grunneierne i Bleikerfaret sine interesser og spesielt sørge for vedlikehold av fellesarealer og innkjøp av installasjoner for trivsel og velferd.
Organisasjonsnummer
919553650
Forretningsadresse
c/o Espen Sjåberg Bleikerfaret 73 1387 ASKER
Kontaktperson
Espen Sjåberg