Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Kor bestående av 20-25 vaksne sangere (blandakor).
Organisasjonsnummer
922832560
Forretningsadresse
c/o Johan Støylen Hagastubben 20 3478 NÆRSNES