Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
DAF er en interesseorganisasjon som arbeider for å ivareta kunstnernes vilkår på Dikemark, slik som tilgang til rimelige atelierer, fellesverksteder, prosjektrom, kunstner -residens, visningsmuligheter og arealer for undervisning/ kurs og workshops. DAF skal ivareta medlemmenes interesser og fremme deres potensiale og som ressurs i dialog med Asker kommune, nye eiere og vernemyndigheter i utviklingen av området. DAF kan arbeide sammen med andre profesjonelle aktører, f.eks Trafo Kunsthall, NIE m.m.
Organisasjonsnummer
933054012
Postadresse
c/o Anne Marie K Green Sondrevegen 3K 0378 OSLO
Forretningsadresse
c/o Anne M K Green Snekkerverkstedet 1385 ASKER