Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Skal øke kunnskap og forståelse for PMDD-diagnosen, i alle ledd i helsevesenet og i befolkningen generelt. Jobber med å oppnå anerkjennelse og aksept for PMDD slik at kvinner med diagnosen blir sett, hørt og får rett behandling i møte med helsevesenet. Skal fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum for mennesker som lever med PMDD og deres pårørende.
Organisasjonsnummer
929483022
Forretningsadresse
c/o Renate Nylund Derås Lyngveien 21 3470 SLEMMESTAD