Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Andre Helsetjenester
Formål
Formålet er å forandre liv gjennom handling, kjærlighet og godhet. Å finansiere og drive frivillighetsarbeid for å bedre livskvalitet for dem som bor i fattigdom i land og områder, og på den måten sørge for at hjelpen går til de som er trengende. Å styrke barn og ungdom gjennom å fremme forebyggende helsetiltak, utdanning og aktivitet innen sport. Å knytte frivillige til frivillighetsarbeid.
Organisasjonsnummer
921800533
Postadresse
c/o Maribel Thorjussen Huldreveien 13 1388 BORGEN
Kontaktperson
Maribel Thorjussen
E-post
Mobiltelefon
452 81 300