Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Natur- Og Miljøvern
Formål
Landsdekkende turgruppe for vern av rovdyr. Arrangere turer i revirer og rovviltomårder. Knytte kontakt med lokalkjente i rovviltområder. Kartlegge, anmelde og innrapportere til politi og datatilsynet om ulovlig aktivitet rettet mot rovdyr.
Organisasjonsnummer
929506855
Forretningsadresse
c/o Hanne Marie Greibrokk Rødhettes vei 38 1388 BORGEN
Kontaktperson
Hanne Marie Greibrokk
Hjemmeside
http://ulv-i-hele-Norge.com
Mobiltelefon
473 31 153