Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Røyken Vokalensembles formål er å skape et godt sangmiljø, samt tilstrebe et godt musikalsk nivå. Koret skal gjennom utadrettet virksomhet være en kulturfaktor i samfunnet.
Organisasjonsnummer
994068512
Forretningsadresse
c/o Ronald Kjærsund Godheimveien 93 3440 RØYKEN
Kontaktperson
Ronald Gilbert Kjærsund
E-post
Hjemmeside
http://rokenvokalensemble.no
Mobiltelefon
911 83 538