Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Lys og Mørke Flytende Sirkus Akademi sitt formål er å bruke objektmanipulering eller «flow art» til å bedre barns fysiske og psykiske helse, samhold og kreativitet. Inspirere til økt bevisthet, ansvarlighet og hensyn til natur, andre og seg selv. Skape trygge møteplasser der alle føler seg møtt og satt pris på, helst ute i naturen. Forene og skape gode relasjoner mellom ulike mennesker og grupper, som kanskje ellers ikke hadde møttes. Ta avstand fra konkurranse for lettere å kunne samarbeide og lære av hverandre og fokusere på å ha det gøy og oppnå «flow» som er hovedmålet med «flow art».
Organisasjonsnummer
916981961
Forretningsadresse
c/o Torjus Aanderaa Semsveien 184 1384 ASKER
E-post
Hjemmeside
http://lomfsa.no
Mobiltelefon
456 71 222