Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Ideel organisasjon som skal ivareta og bygge videre på Emaxs verdier. Opprettholde og utvide nettverk for tidligere deltakere på Emax Norge eller Emax Nordic. Bidra til faglig påfyll for medlemmer. Fremme gründerskap og samarbeide med organisasjoner nasjonalt og internasjonalt for å fremme Emax verdier for sine medlemmer. Dette i tett samarbeid med Innovasjon Norge.
Organisasjonsnummer
917126445
Forretningsadresse
v/ Stian Andre Weiseth Fusdalenga 20 1386 ASKER
Mobiltelefon
+4793624888