Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Asker og Bærum Dreieklubb ble etablert etter initiativ av noen dreieinteresserte i Asker. Målet er å inspirere hverandre til å utvikle interesser og evner, spesielt innen tredreiing, men også innen andre trehåndverk. Rammen rundt dette vil være demonstrasjoner og diskusjons- og informasjonsmøter.
Organisasjonsnummer
919910259
Forretningsadresse
c/o Jarle Ytreberg Undelstad terrasse 2 1387 ASKER