Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Arbeidstakerorganisasjoner
Formål
Fagforening. Fylkesavdeling av AVYO.
Organisasjonsnummer
996952428
Postadresse
c/o Hans Kristian Opsahl Huldreveien 61 1388 BORGEN
Forretningsadresse
NAV-huset Grønland 55 3045 DRAMMEN
E-post