Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Idrettsforeninger
Formål
Klubbens formål er gjennom badminton, i samarbeid og kameratskap, å fremme idrett og helsebyggende aktivitet for alle aldersgrupper og begge kjønn.
Organisasjonsnummer
892690472
Postadresse
Postboks 148 1371 ASKER
Forretningsadresse
Askerhallen 1371 ASKER
E-post
Hjemmeside
http://www.askerbadminton.no
Mobiltelefon
911 02 894