Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Fremme kunnskap om og interesse for rosedykring i Oslo og omegn. Dette fremmes gjennom faglig virksomhet og sosiale tiltak for medlemmene. Foreningen arrangerer møter med foredrag, hagevandringer, turer, studiesirkler og står for arrangementet "Rosenes dag" i Oslo.
Organisasjonsnummer
919320435
Forretningsadresse
c/o Irene Kleppan Vabråten 126 1392 VETTRE