Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Idrettsforeninger
Formål
Fremme interessen for modell hobby, dvs. modellbiler, modellbåter, modelljernbane og modellfly o.l.
Organisasjonsnummer
994790730
Postadresse
c/o Rune Haugen Aukeveien 81 3472 BØDALEN
Forretningsadresse
Aukeveien 81 3472 BØDALEN
E-post
Hjemmeside
http://askermodellklubb.no
Mobiltelefon
91960919
Telefon
95 70 50 47