Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Tros- Og Livssynsorganisasjoner
Formål
Gudstjenester, formiddagstreff, kafekvelder, sosiale kvelder, nødhjelpsarbeid .
Organisasjonsnummer
920799981
Postadresse
c/o Kjell Ole Nilsen Røykåsveien 13 3475 SÆTRE
Forretningsadresse
Nordre Sætrevei 48 3475 SÆTRE