Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Sanggruppe for barn fra 1-3 år sammen med foreldre/voksenkontakter.
Organisasjonsnummer
932889897
Forretningsadresse
c/o Vardåsen kirke Vardefaret 40 1388 BORGEN