Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Virksomheten er rettet mot vern av kystkultur.
Organisasjonsnummer
982522838
Postadresse
Postboks 73 3479 NÆRSNES
Forretningsadresse
c/o Asgeir Kaare Svendsen Nærsnestangen 12B 3478 NÆRSNES
Kontaktperson
Asgeir Kaare Svendsen
Hjemmeside
http://www.nærsneskystlag.no
Mobiltelefon
90526267