Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Aktiviteter er å ivareta beboernes interesser, og bidra til et godt miljø i bofellesskapet.
Organisasjonsnummer
918943471
Forretningsadresse
c/o Aase Hansen Løkkebø Hestehoven 1C 3490 KLOKKARSTUA