Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Felles bestilling av sunn/økologisk mat og husholdningsartikler direkte fra distributør. Fungere som knutepunkt for avhenting av varer kjøpt fra lokale produsenter. Ved hjelp av fellesinnkjøp, direkte levering og egen avveiing i personlige beholdere, minimeres unødig transport, emballasje og matsvinn.
Organisasjonsnummer
927060167
Forretningsadresse
c/o Max Vittrup Jensen Åsheimveien 66B 3490 KLOKKARSTUA