Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Foreningen er en ideell organisasjon. Foreningens formål er å fasilitere faglig og sosialt felleskap både mellom medlemmene og overfor andre interesserte. Aktivitetene skal bidra til trivsel og positiv faglig og sosial utvikling for medlemmene og de fagmiljøene de er del av. Hovedmengden av medlemmene har ved stiftelsestidspunktet en felles bakgrunn i at de har vært kolleger Telenor Digital, men det er og en betydelig og økende minoritet av medlemmer uten denne bakgrunnen. Foreningens aktiviteter består i å arrangere faglige og sosiale sammenkomster, samt i å drive teknisk infrastruktur (pratekanaler m.m.) som kan benyttes av medlemmene. Disse virksomhetene skal drives så billig det er praktisk mulig, og er ikke ment å være kilde til profitt for foreningen. Foreningens virksomhet bedrives i hele Norge.
Organisasjonsnummer
927425386
Forretningsadresse
c/o Bjørn Remseth Sætre terrasse 79 1389 HEGGEDAL