Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Krisehjelp Og Støttearbeid
Formål
Asker og Bærum Hjelpefond er en interesseorganisasjon som har som mål å hjelpe mennesker i nød på øya Nord-Øst del på Sri Lanka gjennom: 1. Innsamlingsaksjoner 2. Rehabiliterings av krigsrammende områder 3. Bidra til å sende mat, medisiner og annet nødvendig materiell 4. Kunnskapsoverføring 5. Nettverk og samarbeid med andre på samme felt.
Organisasjonsnummer
916721455
Forretningsadresse
c/o Kannan Nagendram Petra Fougners vei 48 1388 BORGEN
Kontaktperson
Kannan Nagendram