Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Bolig- Og Lokalmiljø
Formål
Legge til rette for et godt bomiljø på Nordre Gullhella boligfelt gjennom samarbeid mellom de fire sameiene på feltet og deres seksjonseiere, her under forvalte boligfeltets felles friområde.
Organisasjonsnummer
991615350
Forretningsadresse
c/o Jan Wilhelm Kavli Korpåsen 109B 1386 ASKER
E-post
Hjemmeside
http://nordregullhellavel.no