Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Kor, opplæring i sang.
Organisasjonsnummer
925664391
Forretningsadresse
Vardefaret 40 1388 BORGEN
E-post
Mobiltelefon
48009374