Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Ivareta dommerne og veiledernes interesser i fotballfamilien. En frivillighetsorganisasjon for fotballdommerne i Buskerud med vekt på: sosialt (grill-lunsj og fotballkvelder), fagkunnskap (teorimøter i fotballregler), fysisk aktivitet (vintertrening i hall), dommerutstyr (reiseklær, treningstøy), en slags fagforening i personsaker mot NFF Buskerud fotballkrets.
Organisasjonsnummer
919936371
Postadresse
c/o Vidar Støa Farmen nedre 9 3024 DRAMMEN
Forretningsadresse
c/o Svein Arne Elden Heimansåsen 11 3470 SLEMMESTAD
E-post
Mobiltelefon
95743008