Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Interesseorganisasjon for pendlere på Spikkestadbanen.
Organisasjonsnummer
997633431
Forretningsadresse
Heggedalsveien 189 1389 HEGGEDAL
E-post
Mobiltelefon
45600638