Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Idrettsforeninger
Formål
Foreningens formål er å bestrebe forvaltningen av vilt- og fiskebestanden i Hurum på en slik måte at artsrikdommen og mangfoldet bevares, samt å legge til rette for at allmennheten får tilgang til jakt og fiske.
Organisasjonsnummer
994207849
Postadresse
Postboks 24 3485 FILTVET
Forretningsadresse
3484 HOLMSBU
Kontaktperson
Svein Anders Olaussen
E-post
Hjemmeside
http://www.shjff.no
Mobiltelefon
952 90 867