Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Foreningens virksomhet utøves i Heggedal med det formål å bidra til et godt miljø ved Heggedal skole og blant ungdom i bygda. Foreningen arrangerer 17 mai arrangement for Heggedal skole og donerer penger og gaver til skolen til bruk i forbindelse med idrett, kultur, lek, undervisning og andre aktiviteter som kan være til nytte eller glede for barna ved Heggedal skole.
Organisasjonsnummer
915922864
Forretningsadresse
c/o Henrik Lampe Frøshaug Heggedalsveien 357 1389 HEGGEDAL
E-post
Mobiltelefon
938 02 466