Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Forskjønnelse og fornyelse av Kongsdelene kirke samt tilhørende utearealer i samarbeid med kirkeverge og riksantikvar.
Organisasjonsnummer
920950248
Postadresse
c/o Morten Anton Tangen Åsheimveien 5 3490 KLOKKARSTUA
Kontaktperson
Morten Anton Tangen