Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Bingovirksomhet og utleievirksomhet til selskaper.
Organisasjonsnummer
984070357
Postadresse
c/o Else Rudningen Hurumveien 50C 3474 ÅROS
Forretningsadresse
Hurumveien 38 3474 ÅROS
E-post
Mobiltelefon
90022423
Telefon
31 28 83 28