Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Lokal turistforening i Hurum kommune med formål å fremme friluftsliv.
Organisasjonsnummer
986995099
Forretningsadresse
Gunnaråstoppen 1 3475 SÆTRE
Hjemmeside
http://www.hurum.turistforening.no
Mobiltelefon
915 13 210