Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Å samla målfolk i Asker til aktivt arbeid for det nynorske målet på alle område. Auka kunnskapen om og vørdnaden for nynorsken og dialektane våre. Styrkja grunnlaget for den folkelege by- og bygdekulturen og verna om miljøet i byen/bygda vår.
Organisasjonsnummer
919831642
Forretningsadresse
c/o Jan Martin Vevatne Ringveien 4B 1386 ASKER
E-post
Mobiltelefon
977 78 560