Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Lokallag i Asker av Hørselshemmedes Landsforbund, HLF.
Organisasjonsnummer
988453706
Forretningsadresse
c/o Marit Kolseth Biterudveien 20A 1383 ASKER
E-post
Hjemmeside
http://hlf.no
Mobiltelefon
913 67 607